Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del 5 d'abril de 2018

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 5 d'abril de 2018

| El Ple

La sessió plenària ordinària d’ahir, 5 d’abril, a les 20 h, va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l’ordre del dia:

1.- Proposta d'aprovació esborranys actes plens, de data 25/01/2018 i 21/03/2018. S'aprova per unanimitat.

2.- Dació de compte decrets d'alcaldia (del 2018-0041 fins al 2018-0208).

3.- Proposta d'aprovació del compte general 2016. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals.

4.- Proposta d'aprovació inicial del reglament de control intern. S'aprova per unanimitat.

5.- Proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4 "impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana". S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals.

6.- Proposta d'aprovació de l'ordenança general reguladora dels preus públics. S'aprova per unanimitat.

7.- Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal núm. 26 dels preus públics per a les conferències incloses en el cicle "l'art d'educar amb amor i consciència". S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals.

8.- Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal núm. 27 dels preus públics per als parcs infantils d'Alcanar i les cases d'Alcanar. S'aprova per unanimitat.

9.- Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal núm. 28 dels preus públics per al desenvolupament del programa competitivitat empresarial. S'aprova per unanimitat.

10.- Proposta d'aprovació de les noves tarifes per al complex esportiu municipal de les piscines i pistes de tenis de la fanecada. S'aprova amb el vot favorable del PSC i ERC i amb l'abstenció de la CUP, el PP i el PDeCat.

11.- Proposta d'aprovació de l'ordenança general reguladora de la utilització temporal o esporàdica d'edificis, locals i instal•lacions municipals. S'aprova per unanimitat.

12.- Proposta d'aprovació inicial del reglament d'ús intern de l'edifici de Serveis Agraris "Joan Gil" d'Alcanar. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals.

13.- Proposta d'aprovació del procediment de fiscalització d'aportacions a favor dels grups municipals de l'exercici 2016. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret del PDeCat que s'hi absté.

14.- Proposta d'aprovació de les festes locals, any 2019. S'aprova per unanimitat.

15.- Proposta d'aprovació del quadrant d'actes taurins de les festes de maig 2018. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret de la CUP que hi vota en contra.

16.- Proposta d'aprovació reconeixement de compatibilitat de personal de l'escola municipal de música d'Alcanar per exercici d'activitats al sector privat. S'aprova per unanimitat.

17.- Proposta d'aprovació reconeixement de compatibilitat de personal de l'escola municipal de música d'Alcanar per exercici d'activitats al sector públic. S'aprova per unanimitat.

18.- Moció d'ERC (re 632, 8/02/2018) per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret del PP que s'hi absté.

19.- Proposta de la regidoria de Cultura d'aprovació del preu públic per l'adquisició de geranis per la mostra d'art i flors als balcons. S'aprova per unanimitat.

20.- Moció d'ERC (re 1493, 28/03/18) i PDeCat (re 1580, 04/04/18) per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol. S'aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret del PP que hi vota en contra.

21.- Torn obert de paraules.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat