Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies El Ple dona llum verda al projecte de modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de la zona de Montecarlo

El Ple dona llum verda al projecte de modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de la zona de Montecarlo

| Urbanisme, El Ple

El ple del 28 de novembre va fer l'aprovació inicial del Projecte de modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la definició de la divisió poligonal en l'àmbit anomenat Montecarlo. Aquest punt de l'ordre del dia es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals, llevat de la CUP, que s'hi va abstenir.

Una vegada el document s'haja publicat als butlletins oficials començarà el termini d'un mes d'exposició pública, en el qual la ciutadania podrà fer al•legacions. Al mateix temps, l'Ajuntament iniciarà les gestions pertinents per a obtenir els diferents informes sectorials necessaris per a l'aprovació provisional.

Aquest àmbit abasta una superfície de 48.257 m2 i queda situat entre la carretera N-340 i l'antiga N-340. Els terrenys que inclou, tot i formar part del mateix àmbit de sòl urbà, presenten realitats molt diferents. Una gran part de l'àmbit, situada a l'oest, està conformada per parcel·les unifamiliars edificades, o bé situades enfront de carrers ja cedits: són els terrenys que configuren la Urbanització Montecarlo. Per contra, l'extrem est, entorn del barranc, no està edificat i li manca xarxa viària en servei. Per tant, es troba en un nivell de consolidació menor.

La modificació que va aprovar el Ple defineix dos polígons d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat amb la finalitat de facilitar el desenvolupament urbanístic i l’acabament de la urbanització de l'àmbit de Montecarlo. Així mateix, modifica els límits de l'àmbit per tal d'ajustar-los a la parcel·lació actual i excloure tots aquells sòls que no són estrictament necessaris per a garantir la funcionalitat del sistema viari.

Ivette Fibla, regidora de l'àrea, destaca que "és important remarcar que aquesta modificació puntual no preveu cap alteració de les normes urbanístiques del Pla general d'ordenació urbana vigent". Segons la regidora, "l'únic objectiu és la divisió de la zona en dos sectors, de realitats diferents, per tal de facilitar els tràmits per a poder urbanitzar el sector en què la major part de les parcel·les ja estan edificades".

Aquesta modificació s'ha formulat per iniciativa de l'Ajuntament i per la coincidència de la voluntat entre l’Administració i la ciutadania a l'hora de donar solució a la dificultat que suposa afrontar les despeses d'urbanització d'un àmbit en què hi ha zones que no s'han desenvolupat. "Evidentment, abans d'encarregar la redacció d'aquest document de modificació puntual, hem fet trobades i reunions amb els veïns i veïnes de la urbanització Montecarlo", puntualitza Fibla.

Joan Roig, alcalde d'Alcanar, recorda que "és voluntat d'aquest equip de govern, com hem dit moltes vegades, treballar al costat dels veïns i veïnes d'Alcanar Platja per tal d’acompanyar-los en el procés d'aconseguir la dotació de serveis i la pavimentació d'aquelles urbanitzacions situades en sòl urbà no consolidat".

Alcanar Platja té una realitat urbanística molt complexa, ja que la major part d'urbanitzacions es troben en sòl urbà no consolidat. Això comporta que no hi haja serveis bàsics com el clavegueram o l’aigua, i que, a més, hi haja carrers sense pavimentar. Segons l'actual llei d'urbanisme, correspon als propietaris d’afrontar la despesa que comporten aquestes obres d'urbanització.

"Amb iniciatives com aquesta modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana el que pretenem, d'acord amb criteris tècnics i jurídics, és facilitar i abaratir aquestes obres d'urbanització que estan per fer i que són tan necessàries per a millorar el dia a dia dels veïns i veïnes", conclou la regidora.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar