Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Anàlisi: L’Ajuntament d’Alcanar redueix el nivell d’endeutament un 76%

Anàlisi: L’Ajuntament d’Alcanar redueix el nivell d’endeutament un 76%

| Economia

El consistori ha fet una amortització anticipada d'1.750.111,82 euros. Aquesta mesura ha reduït el deute viu de l'Ajuntament a raó d'un 76,42% i ha permès passar d'un nivell d'endeutament del 26,58% a només el 6,32%.

Aquesta reducció, a més, implica un estalvi anual de més de 160.000 euros en amortitzacions i despeses financeres. En paraules del regidor d'Hisenda, Jordi Monfort, "aquesta amortització suposa una millora molt important de l'estructura financera de l'Ajuntament que, alhora, permet generar un estalvi anual de recursos que es podran destinar a finançar altres despeses i projectes".

En la sessió plenària del 2 d'agost, es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació pressupostària que ha permès a l'Ajuntament, una vegada transcorregut el període d'exposició pública i aprovada definitivament, amortitzar anticipadament una part molt important del seu deute mitjançant l'aplicació del superàvit de l'exercici del 2017, que va ser d'1.750.111,82 euros.

El resultat pressupostari de l’exercici del 2017, una volta fets els ajustos pertinents, va ser de 903.324 euros. De la mateixa liquidació es va obtenir un marge de compliment del principi d'estabilitat o superàvit d'1.750.111,82 euros. Aquests resultats s’han assolit per dues vies: d’una banda, per l’estalvi generat en l’execució del pressupost i, de l’altra, per haver rebut transferències d’altres administracions que restaven pendents de diversos exercicis anteriors, corresponents a subvencions d’actuacions dels darrers anys.

L’aplicació d’aquest superàvit, però, està regulada per la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que s’ha de destinar, en primer terme, a pagar els proveïdors pendents de cobrament d'exercicis anteriors –en aquest cas, l'Ajuntament no en tenia–; en segon terme, a fer inversions considerades financerament sostenibles segons els criteris que fixa la mateixa Llei –l'any 2016 es va comprar la Casa del Marquès, cosa que s’insereix en aquest supòsit–, i en darrer terme, a reduir el nivell d’endeutament, que ha estat l'opció escollida.

L'Ajuntament té en vigor, actualment, un préstec que es va contractar per a finançar les obres de la piscina municipal. Per això es va destinar el superàvit de l’exercici passat a reduir el capital pendent, cosa que, a la fi, redueix de manera molt significativa l’import de les quotes que s’amortitzen trimestralment.

"L'equip de govern va considerar convenient tancar aquesta etapa, en què s’ha dut a terme un nombre elevat d’inversions, com per exemple la reforma del Mercat Municipal i l'adequació de l'Alberg dels Josepets, mirant d’assolir un nivell d’endeutament el més baix possible, per tal de condicionar el mínim possible els futurs projectes que es duguen a terme des de l’Ajuntament”, explica Jordi Monfort.

D'aquesta manera, el govern que entrarà en el pròxim mandat es trobarà amb les mans lliures per a plantejar i planificar financerament els projectes que haurà d’engegar, com ara el de l'auditori municipal: "Aquesta obra està pressupostada en 2,4 milions d'euros i el consistori ha dividit el treball en quatre anualitats per a poder equilibrar el finançament.  Hi haurà una part que es finançarà a través de subvencions, però una altra part important s’haurà de cobrir amb fons municipals a partir del 2019", detalla Ivette Fibla, regidora d'Urbanisme. "De moment ens hem acollit a dos subvencions del PAM 2017 i el PAM 2018 de la Diputació de Tarragona, per un import de 422.135 euros”.

Així doncs, el pròxim equip de govern es trobarà en disposició de planificar aquestes inversions i altres eventualitats tenint un nivell de deute molt baix, que no li impedirà recórrer al finançament bancari. "També cal tenir present que, malauradament, en un horitzó no molt llunyà haurem de tornar a fer front a noves sentències derivades del cas Turov i que, per tant, cal ser previsors", recorda el regidor d'Hisenda.

“Encarar la recta final del mandat amb mesures d'aquesta naturalesa no deixa de ser una mostra de la gestió responsable i rigorosa del nostre equip de govern. Com comentava, malgrat haver dut a terme una activitat inversora important durant els darrers anys, hem aconseguit passar d'un deute per habitant de 360 euros per any el 2015 als 58 euros per any a dia d'avui", explica Monfort.

Alfons Montserrat, alcalde ixent, recorda que "Alcanar es troba en la transició de poble gran a ciutat menuda" i considera que "aquesta decisió és especialment rellevant, en un moment en què l'Ajuntament acaba de tancar una etapa important quant a obres i inversions, amb actuacions com l'Alberg dels Josepets, la reforma del Mercat Municipal o la urbanització del carrer Magallanes, a les Cases, i es disposa a emprendre'n una de nova, amb projectes tan importants com el nou auditori o la urbanització de l'àmbit dels Codonyers, entre d'altres".

"Prendre aquestes mesures a vuit mesos de les eleccions municipals significa que aquest equip de govern deixarà un Ajuntament sanejat, sense hipoteques, per a que el pròxim govern municipal tinga les mans lliures per a iniciar el mandat amb una situació financera equilibrada. Precisament, perquè mantenim el compromís d'administrar els recursos municipals amb seny i prudència", afegeix Montserrat.

"Tenim una situació de tresoreria folgada. Sense factures pendents. I un període mitjà de pagament a proveïdors de poc més de dèsset dies. El deute pendent que tindrem en el nou pressupost serà de només 440.821,98 euros, cosa que representa al voltant del 6% dels ingressos ordinaris”, assenyala Joan Roig, alcalde d'Alcanar.

"I seguirem treballant en esta línia, tot i haver d'afrontar males herències del passat. Tots coneixem exemples com el cas Turov o Sorea, que ens han condicionat i condicionen enormement la governabilitat. Espero i desitjo que ni els ciutadans del nostre municipi ni cap altre equip de govern hagen d'afrontar este tipus de situacions", conclou el batle.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat