Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Gestió econòmica

Gestió econòmica

L'Ajuntament d'Alcanar posa a disposició de la ciutadania informació relacionada amb la gestió dels recursos econòmics municipals.

Ingressos i despeses 

- Ordenances fiscals.

- Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs, 2018 (per despesses i ingressos).

- Informació sobre l'execució trimestral.

- Modificacions perssupostàries realitzades durant l'any 2018:

2018-A1 MC Incorporació
2018-A2 MC Transferència
2018-A3MC - Transferència
2018-A4 MC - Transferència
2018-A5 MC - Transferència 
2018-A6 MC - Generació de crèdit
2018-A8 MC - Transferència    
2018-A10 MC - Transferència 
2018-A9 MC - Transferència   
2018-A11 MG - Generació de crèdit 
2018-A12 MC - Incorporació parcial  
2018-A13 MC - Transferència  
2018-A14 MC - Transferència 
2018-A15 MC Generació de crèdit   
2018-A16 MC - Generació de crèdit 
2018-A17 MC - Transferència 
2018-P1 MC- Suplement de crèdit 
2018-P2 MC - Suplement de crèdit 
2018-P3 MC Crèdit extraordinari
2018-A18 MC - Transferència
2018-A19 MC - Transferència    
2018-A20 MC - Transferència   
2018-A21 MC- Transferència 
2018-A22 MC - Transferència  
2018-A23 MC - Transferència  
2018-A24 MC - Transferència 
2018-P4 MC - Crèdit extraordinari per incorporació de RTDG  
2018-A25 MC - Transferència  
2018-A26 MC - Transferència    
2018-A27 MC - Transferència   
2018-A28 MC - Transferència 
2018-A29 MC - Transferència     
2018-A30 MC - Transferència  
2018-A31 MC - Transferència 
2018-A32 MC - Transferència 
2018-A33 MC - Transferència   
2018-A34 MC - Transferència 
2018-A35 MC - Transferència  
2018-A36 MC - Transferència 
2018-A37 MC - Transferència 

- Informació el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i informe d'intervenció de l'any 2018.

- Informació sobre endeutament. 

- Liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors (2017 per despesses i ingressos) i compte general.

Patrimoni

- Inventari general del patrimoni i de vehicles oficials.

Contractes majors i menors

- Llistat de contracte menors aprovats per Decret d'Alcaldia.

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Composició de les meses de contractació:  dintre la secció de documentació (a la part inferior), de cada licitació del perfil del contractant, o bé com a avisos a la banda superior dreta.

- Actes de la mesa de contractació i informes emesos: les podeu trobar dintre el Perfil Contractant, a la banda superior dreta de la corresponent licitació. 

-  Modificacions dels contractes formalitzats i resolucions anticipades: no n'hi ha hagut cap durant l'any 2017 ni en el primer trimestre del 2018.

- Consulta les renúncies i desentiments.

- Relació de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica (2017).

- Període mitjà de pagament als proveïdors. 

Subvencions

- Subvencions de l'any 2017.

Convenis
 
- Convenis signats l'any 2018, 2017 i 2016.

Publicitat

- Campanyes de publicitat institucional de l'any 2017.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat