Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria oberta de subvencions a entitats culturals, esportives i socials (exercici 2016)

Convocatòria oberta de subvencions a entitats culturals, esportives i socials (exercici 2016)

L’objecte de les Bases d'atorgament de subvencions a entitats culturals, esportives i socials, per a l'exercici 2016, és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgue l’ajuntament a través de les regidories d’Esports, Cultura i Acció Social i Ciutadania destinades a finançar projectes/activitats que tinguen com a objectiu el foment de l'esport local, el suport a l'activitat culturals local, la gent gran, i el suport a activitats de caràcter social.

Anunci al BOPT  

TERMINI DE SOL·LICITUDS (DEL 14-11-2016 AL 14-12-2016)
En ser dissabte i diumenge dies inhàbils, el termini de presentació de sol·licituds començarà a computar el primer dia hàbil (14/11/2016)

ANUNCI BASES CONCESSIÓ SUBV. A ENTITATS CULTURALS, ESPORTIVES I SOCIALS ALCANAR 2016

0 - MODEL SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 2016

1 - MODEL MEMÒRIA (ANNEX I)

2 - MODEL PRESSUPOST (ANNEX II)

3 - MODEL AUTORITZACIÓ AEAT I S.SOC. (ANNEX III)

4 - MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLES (ANNEX IV)

5 - MODEL RELACIÓ DE DESPESES (ANNEX V)

6 - MODEL RELACIÓ INGRESSOS (ANNEX VI)

7 - DADES BANCÀRIES (ANNEX VII)

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat