Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Agenda Exposició: "El temps dels ibers: els objectes evolucionen"

Exposició: "El temps dels ibers: els objectes evolucionen"

| Exposició

Des del 5 d’octubre fins al 4 de novembre la Casa O’Connor- Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers acull l’exposició “El temps dels ibers: els objectes evolucionen”, organitzada pel Museu de les Terres de l’Ebre. Aquesta exposició està emmarcada dins la programació de Tyrika, el festival ibèric d’Alcanar, que es va celebrar el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre.

L’exposició presenta la línia temporal que segueix el procés de desenvolupament de la cultura ibèrica, principalment a les Terres de l’Ebre. Per a entendre el nostre passat cal conèixer el període en què s’esdevé, ja que aquests ens indica un context social, tècnic, econòmic, polític, etc., en relació amb el territori d’anàlisi i el que l’envolta.

El temps dels ibers: els objectes evolucionen

La classificació que seguim ens situa dins de l’edat dels metalls, en concret dins de l’edat del ferro. A partir d’aquesta definició temporal donada pel desenvolupament tècnic en el treball dels metalls, desglossem les característiques de la primera edat del ferro i de la segona edat del ferro o període ibèric, que alhora els científics han subdividit en tres moments: l’ibèric antic (600-450 aC), l’ibèric ple (450-250 aC) i l’ibèric final (250-50 aC).

El període es caracteritza per la generalització del poblament fortificat en tossals, l’organització del territori, la urbanització de l’hàbitat, el desenvolupament de la metal•lúrgia, la introducció del torn i l’adopció de l’alfabet i l’escriptura. Els contactes comercials amb la Mediterrània van propiciar una diferenciació en la riquesa dels individus i dels grups que va desembocar en una societat complexa, de base tribal, altament jerarquitzada, que fou estroncada per la conquesta romana.

Un cop resumides les característiques generals del període, l’exposició se centra a mostrar com s’ha bastit la complexa xarxa de les cronologies. La cultura material dels diversos jaciments arqueològics és l’encarregada de dotar d’un marge de temps l’estratigrafia, que és qui ens mostra la successió d’ocupacions dins del jaciment. Són els objectes coneguts com a fòssils directors.

L’exposició ens mostra diversos tipus d’aquests fòssils directors en relació amb el tipus de jaciment –ja que no és igual la relació entre diversos objectes en un context tancat de necròpolis que en un context molt més canviant d’assentament– i en relació amb els materials i tècniques emprats, així com els avenços tècnics, les tipologies formals i la procedència dels objectes i materials.

Estructurada en dos àmbits –assentaments i necròpolis–, s’han triat els materials que millor explicaven com funciona el relat temporal sobre el desenvolupament de la cultura ibèrica a les nostres terres. Així, dins dels assentaments, són principalment els materials ceràmics a torn de taula, d’emmagatzematge i de transport, els que ens proporcionen informació cronològica, però també els molins, la ceràmica de cuina feta a mà, els primers indicis d’escriptura, etc. Ho podreu comprovar a partir d’objectes dels jaciments de les Terres de l’Ebre.

Per a les necròpolis hem triat el tipus de ritu funerari: la incineració com a ítem i marcador cronològic clar i, entre els materials, els conjunts de panòplia guerrera i peces d’indumentària, com les sivelles de cinturó o les fíbules, procedents tots ells de les necròpolis de l’Ebre.

Mar Villalbí Prades - Museu de les Terres de l’EbreAlcanar Ràdio

Butlletí Alcanar