Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Agenda Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (60h)

Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (60h)

| Formació

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny).

A càrrec de: docents de l’Escola Agrària d’Amposta

Dates i horaris: del 17 d’octubre al 3 de desembre, els dilluns, dimecres i divendres, de 17h a 20h (17, 19, 22, 24, 26, 29 i 31 d’octubre; 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 i 30 de novembre; 3 de desembre)

Lloc: Edifici dels Serveis Agraris. Sala 2

Preu: 55€ (consulteu bonificacions per a persones en situació d’atur i recerca activa de feina, persones amb discapacitat i empreses)

Destinataris: d’acord amb la normativa vigent han de tenir el carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic:

 • Els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles.
 • Els/les agricultors/es que facin tractaments emprant personal auxiliar.
 • El personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d'ús professional, el qual ha de proporcionar la informació adequada sobre la seva utilització, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos.
 • Les persones responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris.
 • Els/les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.

Objectius: es pretén que, en finalitzar aquest curs, els participants puguin:

 • Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar en l'actualitat.
 • Conèixer les propietats i formes d'actuació dels productes fitosanitaris amb l'objectiu de millorar l'eficàcia en la seva aplicació i evitar possibles riscos i efectes no desitjats en altres organismes, així com l'aparició de resistències.
 • Conèixer els factors que determinen l'eficàcia i l'eficiència d'un tractament.
 • Adquirir els criteris necessaris per realitzar una pràctica fitosanitària correcta.
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient.
 • Conèixer els requeriments legals de les activitats que comporten el transport i/o l'emmagatzematge de productes fitosanitaris.
 • Assolir els coneixements que permetin superar la prova per l'obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar